• +48 570 17 16 15
  • 52 395 16 74
  • APINWEST        ul. Grobelna 5 89-600 Chojnice

1. Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków ?Jakie rozwiązanie jest dla nas bardziej korzystne zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe czyli szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Szambo

Zalety i wady:

1. Budowa szamba nie wymaga wysokich nakładów finansowych,

2. Pojemniki z tworzyw sztucznych nie korodują i nie wchodzą w reakcje z otoczeniem, jednak na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych mogą pojawić się pewne problemy z ich posadowieniem, gdyż po opróżnieniu mogą zostać wypchnięte ku górze na skutek wyporu hydrostatycznego. W takich warunkach lepiej instalować zbiorniki betonowe.

Koszt budowy szamba:

Szambo o pojemności 10 m3 (zbiornik betonowy lub z tworzyw sztucznych z instalacją) to koszt około 5 tys. zł, przy czym koszt robocizny zależy od warunków terenowych i gruntowych, od użytego sprzętu mechanicznego oraz liczby zatrudnionych osób.

Koszty eksploatacji :

Wywóz ścieków, który powinien odbywać się co dwa tygodnie, kosztuje średnio od 80 do 130 zł – cena w zależności od regionu Czteroosobowa rodzina, która zamawia wywóz ścieków zgodnie z przepisami, to znaczy raz na dwa tygodnie, (w ciągu dwóch tygodni zapełnia zbiornik, czyli 10 m3) wyda na to miesięcznie średnio 160 zł, a rocznie – 1920 zł.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków:

Zalety i wady:

1. Brak nieprzyjemnych zapachów

2. Ekologiczne rozwiązanie

3. Wywóz nieczystości raz na rok

4. wadą oczyszczalni jest jej rozmiar. Na jej budowę potrzebna jest bardzo duża powierzchnia, znacznie przekraczająca rozmiary tradycyjnego szamba.

Oczyszczalnia

Koszt oczyszczalni to rząd wielkości ok. 7500zł. Najtańszym i najwygodniejszym rodzajem oczyszczalni jest drenaż rozsączający ze wstępnym oczyszczaniem w osadniku gnilnym. Zbiornik z utwardzonego polietylenu lub laminatu poliestrowo-szklanego oraz urządzenia dodatkowe kosztują od 2000 do 5000 zł. Do tego dodać należy koszty związane z posadowieniem zbiornika i rozprowadzeniem rur – ok. 2500 zł. Wywóz osadów ze zbiornika, który należy przeprowadzać raz na rok lub raz na dwa lata, wynieść może od 100 do 350 zł rocznie. Czyszczenie lub wymiana filtrów, to wydatek od 20 do 200 zł rocznie.

 

 

2. Mniej formalności budowlanych od 2017 roku.


Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego a to oznacza, że zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych.


A w tym:


•    Brak wizyt w urzędzie przy stawianiu wiaty do 35 mkw. Przy czym bez zgłoszenia będzie można postawić maksymalnie dwie wiaty na każde 500 mkw.
•    suszarni kontenerowych do 21 mkw.;
•    instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw
•    została również skrócona milcząca zgoda urzędu na rozpoczęcie prac budowlanych  objętych zgłoszeniem z 30dni do 21 dni


Łatwiej o odstępstwo budowlane :
Będzie dopuszczalne odstępstwo 2% m.in. wysokości, szerokości i długości planowanego obiektu bez projektu zamiennego.  Po zastosowaniu 2-proc. odstępstwa nie będzie można jednak wykraczać poza obszar oddziaływania inwestycji.

 

 

 

3. Zgłoszenie czy pozwolenie?

Zmiany podczas budowy ale tylko dla pozwolenia na budowę w trybie zgłoszenia nie mamy żadnej możliwości modyfikacji projektu.

Jeśli dom będzie budowany w trybie zgłoszenia brak jest możliwości jakiejkolwiek zmiany w projekcie. Zatem Inwestor musi od nowa sporządzić projekt budowlany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i przejść pełny czasochłonny proces uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku pozwolenia na budowę tu Inwestor ma większą swobodę działania po pierwsze ze względu na nowe zmiany w prawie budowlanym po drugie przez uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Jakie zmiany od 1 stycznia 2017 roku nie są już istotnym odstępstwem od projektu:

  1. Zmiana wysokości , szerokości bądź długości budynku, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Nie przekracza ona 2% odpowiednich wartości podanych w projekcie budowlanym. Przykład jeśli dom ma mieć 11m długości może go zwiększyć o 22cm

 

  1. Nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu ani nie narusza przepisów techniczno-budowlanych ( nie można się zbliżyć do granicy z sąsiadem bliżej niż 3m albo 4m gdy w ścianie budynku są okna)

 

  1. Nie mieści się w zakresie istotnych odstępstw dotyczących planu miejscowego bądź decyzji o warunkach zabudowy lub innych niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
FACEBOOK
Top
Nasza strona używa plików cookies aby prawidłowo wyświetlić Panstwu nasza ofertę. Więcej szczegółów…